دانلود پایان نامه : بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای كاری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : مدیریت بازرگانی

عنوان :  بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای كاری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

M.A))

عنوان :

بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای كاری

گروه هولدینگ رایزکو

گرایش مدیریت بازرگانی

استاد راهنما: 

    جناب آقای دکتر مستوفی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده تحقیق :

این پژوهش با  هدف اصلی بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای کاری گروه هولدینگ رایزکو انجام شده است. گروه رایزکو بدلیل وسعت و سطح بالای کمی و کیفی و تکنولوژیکی بزرگترین قطعه ساز پلاستیکی و جزو معدود قطعه سازان برتر صنعتی در ایران است و این بررسی اهمیت نقش تیمهای کاری در حوزه های مختلف گروه کار خانجات را مشخص می کند.

آنچه این پژوهش قصد دارد تا به آن برسد تعیین نقش و جایگاه تیمهای کاری در مشارکت کارکنان , بالارفتن سرعت امور , جلوگیری ازدوباره کاری , ایجاد زمینه های همکاری بین فردی , افزایش تعهد گرایی , کاهش تعارضات , مشارکت در تصمیم گیریهای استراتژیک و افزایش بهره وری است لذا تلاش خود را در این پژوهش برای پاسخگویی به سوالات زیر معطوف نمودیم:

 1. آیا تیم های كاری در مشاركت كاركنان در تصمیم گیری نقش دارند؟
 2. آیا تیم های كاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟
 3. آیا تیم های كاری از دوباره كاری می كاهند؟
 4. آیا تیم های كاری در ایجاد زمینه های همكاری بین كاركنان می افزاید؟
 5. آیا تیم های كاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟
 6. آیا تیم های كاری تعارضات را كم می كنند؟
 7. آیا تیمهای كاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟
 8. آیا تیمهای كاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟
 9. آیا تیمهای كاری الگویی برای افزایش اثر بخشی سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی پیمایش و زمینه یابی است و جامعه آماری منتخب از میان افرادی است که در 4 شرکت اصلی تر گروه شامل: اورند پلاستیک , جنرال کب ,  ماد پارت و پدم در تیمهای کاری مشارکت فعال دارند.

38 سوال پس از آزمون اولیه ما بین 41 نفر توزیع گردید و پس از جمع آوری و بررسی آماری این حقیقت مشخص گردید که تیمهای کاری در گروه رایزکو اثر بخش بوده و نقش بسزایی در امور مختلف شرکت دارند. بررسی های آماری نشان می دهند که تیمهای کاری در بالارفتن نرخ مشارکت کارکنان , تصمیم گیری ها , کارکنان , کاهش تعارضات مخرب , موثر بوده و همچنین در تحول  و اصلاح سیستمهای سازمان از طریق تاثیر بر فرهنگ مشارکت و کار تیمی در تصمیم سازیهای استراتژیک موثر می باشند و می توان از این طریق بهره وری سازمان را ارتقا داده و در نهایت نقش موثری بر امور سازمان داشت.

فهرست مطالب  
فصل اول: كلیات تحقیق 1
عنوان تحقیق 1
بیان مسئله 1
ضرورت و اهمیت پژوهش 2
اهداف پژوهش 2
سئوالات پژوهش 2
متغیرهای پژوهش 3
تعریف تئوریک و عملیاتی واژه ها 8
فصل دوم: پیشینه تحقیق 10
مقدمه 12
تئوری ها و نظریه ها و مطالب مرتبط با موضوع 13
پیامدهای سازنده تعارض 13
الگوی تشریک مساعی 15
طرز تفكر سیستم ها 18
كار تیمی حاصل تفكر سیستمی 18
فرایندهای تصمیم گیری 19
مشاركت در تصمیم گیری 20

 

آثار مشاركت در تصمیم گیری 20
مدل های فرایند مشاركت 21
مدل محرك تصمیم گیری مشاركتی 21
مدل شناختی تصمیم گیری مشاركتی 22
كاربردهای مشاركت 26
عوامل گروهی و سازمانی 27
چرا مردم به گروه ها می پیوندند 28
تفاوت بین گرو ها و تیم ها 29
شكل گیری و توسعه تیم های اثر بخش 30
مراحل شكل گیری گروه و تیم 32
انواع تیم-1 33
انواع تیم-2 37
انواع تیمهای كاری-3 38
نقشهای افراد در تیمها 40
فرق میان تیم و گروه 41
مقایسه مدیر گروه با رهبر تیم 42
تشخیص نیاز به تیم سازی 45
بعضی از ویژگی های تیمهای دارای عملكرد بالا 48
ساخت تیم واقعی 50
فرایند تیم سازی 53
مزایای تیم های كاری 54
ملاحظات تیم سازی 54
مشخصات تیم های مؤثر 55
 باید های كار تیمی 56
مزایای كار تیمی 57
موانع و شرایط پایه كار تیمی 57
مهارتهای مورد نیاز برای کار تیمی 59
توسعه تیم 60
نقشهای تیم 60
مدیریت عملكرد تیم 64
كلیات 67
تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق 71
جمع بندی 83
فصل سوم: روش تحقیق 84
مقدمه 89
جامعه آماری 89

 

روش نمونه گیری و حجم نمونه 90
ابزار تحقیق 91
روایی و اعتبار ابزار 91
روش های آماری 94
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه 96
روش تبیین یافته 97
توصیف یافته های تحقیق 98
آزمون فرض نرمال بودن متغییرها 137
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری بر اساس یافته های تحقیق 152
سئوال اصلی پژوهش 152
سئوالات فرعی پژوهش 152
محدودیت های تحقیق 155
پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق 158
پیشنهادها به سایر محققین 159
فهرست منابع و ماخذ 159

عنوان تحقیق

“بررسی سنجش میزان اثر بخشی تیمهای كاری در گروه هولدینگ رایزکو”

بیان مسئله

گروه هولدینگ رایزکو با داشتن بیش از 2000 نفر پرسنل یکی از بزرگترین قطعه سازان صنعتی ایران می باشد که برای صنایع مختلف از جمله صنایع خودرو , قطعات پلاستیکی تولید می کند .

به دلیل بزرگی این گروه صنعتی اداره آن بصورت هولدینگ می باشد لذا هر کارخانه برای اجرای برنامه های خود در چهار چوب اهداف کلان گروه که در شورای راهبردی تعیین می شود دارای گروه های اجرایی متفاوتی در سطوح مختلف است و جلسات مختلفی برای هماهنگی بیشتر  بین اعضاء تشکیل می گردد.

همچنین بین کارخانجات نیز در سطوح مختلف  مدیریتی و کارشناسی جلساتی تشکیل می گردد تا گروه های کاری هم رده و هم هدف با حضور مدیران از گروه های مختلف برای حل مسائل مشترک ، هماهنگی بین گروه ها و واحدها یا برای انجام پروژه ای در کوتاه مدت یا بلند مدت  تشریک مساعی نمایند.

این تیمها با اهداف: آموزشی , اداری , مالی , خرید و فروش , تولید , نگهداری و تعمیرات , لجستیک و کیفی  جلسات منظمی  دارند و در جلسات پروژه های مختلف سیاستگذاری , تعریف و اجرای آنها کنترل می گردند.

 آنچه هم اکنون در میان کلیه گروه ها و تیمها بصورت یک مساله در آمده است این است که چگونه می توان اثر بخشی این تیمها و گروه ها را بالا برد؟ آیا همه این گروه ها و تیمها کارا هستند؟ آیا هدفمند تشکیل جلسه می دهند و نتایج کارشان مطلوب است؟ آیا اعضاء همه در تصمیم گیریها مشارکت و به یکدیگر کمک می کنند؟ مهارت های تیمی کفایت دارد؟ وآیا ادامه این الگو صحیح است یا خیر؟و چندی دیگر از این سوال ها که ما را بر این داشت تا در این موارد غور و تفحصی بنماییم.

اهداف پژوهش

 1. تعیین نقش تیمهای كاری در مشارکت بیشتر کار کنان
 2. تعیین نقش تیمهای كاری در بالا رفتن سرعت انجام امور
 3. تعیین نقش تیمهای كاری در جلوگیری از دوباره کاری
 4. تعیین نقش تیمهای كاری در ایجاد زمینه های همکاری بین فردی
 5. تعیین نقش تیمهای كاری در افزایش تعهد گرایی
 6. تعیین نقش تیمهای كاری در كاهش تعارضات
 7. تعیین نقش تیمهای كاری درتصمیمات استراتژیک سازمان
 8. تعیین نقش تیمهای كاری در بالا رفتن بهره وری
 9. تعیین نقش تیمهای كاری در افزایش اثر بخشی فعالیهای سازمانی

سوالات پژوهش

1.آیا تیم های كاری در مشاركت كاركنان در تصمیم گیری نقش دارند؟

2.آیا تیم های كاری بر افزایش سرعت انجام امور تاثیر دارند؟

3.آیا تیم های كاری از دوباره كاری می كاهند؟

4.آیا تیم های كاری در ایجاد زمینه های همكاری بین كاركنان می افزاید؟

5.آیا تیم های كاری تعهد گرایی را افزایش می دهند؟

6.آیا تیم های كاری تعارضات را كم می كنند؟

7.آیا تیمهای كاری بر تصمیمات استراتژیک سازمان موثرند؟

8.آیا تیمهای كاری بر افزایش بهره ور ی سازمان موثرند؟

9.آیا تیمهای كاری الگویی برای افزایش اثر بخشی سایر فعالیتهای سازمانی هستند؟

متغیرهای پژوهش

الف) متغییرهای مستقل

 • مشاركت كاركنان
 • افزایش سرعت امور
 • جلوگیری از دوباره كاری
 • ایجاد زمینه همكاری بین كاركنان
 • افزایش تعهد گرایی
 • كاهش تعارضات
 • تاثیر بر تصمیم گیری های اسراتژیك
 • افزایش بهره وری
 • افزایش اثر بخشی فعالیتهای سازمان

كلیه متغییرهای فوق از نوع كمی فاصله ای می باشند.

تعاریف متغییرهای مستقل

 • مشاركت كاركنان

تعریف تئوریك: مشاركت كاركنان در مدیریت عبارتست از كلیه اقداماتی كه میزان نفوذ و مسئولیت كاركنان در فرایند تصمیم گیری را از طریق نمایندگی مناسب در سطوح مختلف سازمان افزایش می دهد و این تحقق دموكراسی صنعتی را تسهیل می كند.( زاهدی 1369)

 • افزایش سرعت امور

تعریف تئوریك: سرعت انجام امور نتیجه فرایندی بنام سینرژی یا هم افزایی است كه تشریک مساعی ما بین اعضای تیم و تصمیم گیری و توافق برای اجرای همگرا را موجب می گردد.

 • جلوگیری از دوباره كاری

تعریف تئوریك: منظور از دوباره كاری اجرای مجدد فرایند تصمیم گیری و اجرا می باشد كه در تیم این امر به حداقل می رسد زیرا كلیه اعضای تیم از مهارتها ، دانشها و اشتراك تسهیلات و تجهیزات و منابع تصمیم گیری در تیم بطور یكسان بهره می برند واین امر موجب كاهش دوباره كاری می شود (تیم سازی ، نویسنده دوید ای. وتن ، مترجم دكتر بدرالدین اورعی یزدانی ،ناشر موسسه تحقیقات وزارت نیرو، چاپ 1382).

4- ایجاد زمینه همكاری بین كاركنان

تعریف تئوریك: ارتباط و معاشرت سرشت  پیوند اعضای تیم است كه این امر موجب ایجاد اعتماد متقابل ، حذف تیرگیهای احتمالی ، همدلی و اندیشیدن تمام اعضای تیم به یک هدف و نتیجه می شود( 17 اصل كار تیمی ، نویسنده جان ماكسول ، مترجم عزیز كیاوند ، ناشر مدیریت فردا ، چاپ هفتم).

5- افزایش تعهد گرایی

تعریف تئوریك:. تعهد موجب وقف شدن كلیه اعضای تیم در راستای هدف یا اهداف مشترك تعیین شده در تیم است. تعهد در واقع محركی است كه ما را به سمت اهدافمان سوق می دهد.( بنیادهای كار تیمی ، مولف دكتر ایرج سلطانی ، انتشارات اركان ، سال 1384 چاپ اول)

6- كاهش تعارضات

تعریف تئوریك: تعارض وضعیتی اجتماعی است كه در آن دو یا چند نفر در باره موضوع های مربوط به سازمان یا باهم توافق ندارند یا نسبت به یكدیگر قدری خصومت احساسی نشان می دهند( شم هورن 1994 ، ماخذ اینترنت).

تعارض فراگردی است كه درآن تلاش عمومی شخص الف برای خنثی سازی تلاشهای شخص ب از طریق مانع تراشی به عجز و ناكامی شخص ب در دستیابی به هدف ها یا افرایش منابعش منجر می شود( رفتار سازمانی ، استیفن . پی . رابینز ، مترجمان دكتر پارسائیان و دكتر اعرابی ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، چاپ پنجم 1383)

7- تاثیر بر تصمیم گیری های استراتژیك

تعریف تئوریك: هنر و علم تدوین ، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند گانه كه سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند مدت خود دست یابد( مدیریت استراتژیک ، فرد آر . دیوید ، مترجمان دكتر پارسائیان و دكتر اعرابی ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ، چاپ سوم 1381)

8- افزایش بهره وری

تعریف تئوریك: بهره و ری عبارتست از نسبت كل ارزش محصول تولید شده به مجموع ارزش كل نهاده های مصرفی است. این شاخص تاثیر مشترك و همزمان همه نهاده ها و منابع ( از قبیل نیروی انسانی ، مواد و قطعات ، ماشین آلات و نظایر آن در ارتباط با ارزش محصول بدست آمده را اندازه گیری می كند( سومانث 1987 ، مركز بهره ور آمریكا، ماخذ اینترنت)

9- افزایش اثر بخشی فعالیتهای سازمان

تعریف تئوریك: میزانی كه سازمان اهداف خود را محقق می سازد این رویكرد در ادبیات مدیریت تحت عنوان اثر بخشی معرفی شده است . در واقع اثر بخشی عبارتست از درجه یا میزانی كه سازمان به هدفهای مورد نظر خود دست می یابد.

ب) متغیرهای تعدیل كننده

1- جنسیت

2-تحصیلات

3- منطقه جغرافیائی

4- شركت مورد بررسی

ج) متغیر وابسته:

در این پژوهش متغیر وابسته اثر بخشی می باشد.

تعریف تئوریک و عملیاتی واژه ها

گروه کاری:

“گروه”در فارسی به معنی دسته ای از مردم, جماعت, طایفه و قبیله آمده است(معین3280؛1363)

همانطور که ملاحظه می شود گروه و تیم یک مفهوم ندارد. گروه در سازمان شامل دو نفر یا بیشتر می باشد که فعالیتها را جهت نشر اطلاعات در بین اعضاء و کمک به یکدیگر در جهت تصمیم گیری و انجام مسئولیت هستند.

در گروه هولدینگ رایزکو ؛گروه ها دسته هایی از مدیران؛روسا؛کارشناسان و تکنسینها هستند که برای بحث و تصمیم گیری در موارد تخصصی  با اهداف حل مشکل و یا تعریف پروژه و یا تدوین پروسه های کاری بطور دایمی یا بلند مدت تشکیل می گردند

تیم کاری:

“تیم”در فرهنگ فارسی به معنی تعهد و غمخواری و همچنین به دسته ای از افراد که در یک زمینه ای فعالیت می کنند اطلاق می شود(معین 1181و1363)

تیم کاری در گروه رایزکو به دسته ای از مدیران ؛روسا و کارشناسان اطلاق می شود که با هدفی خاص و اکثرا کوتاه مدت برای مساله ای تصمیم گیری کنند.

اثر بخشی:

کارایی را “انجام درستِ کار” و اثربخشی را “انجام کار درست” تعریف می‌کنند. طبق شکل زیر، کارایی نشان دهنده نسبت تبدیل ورودی‌ها به خروجی‌ها بوده و اثر بخشی، نسبت ارتباط خروجی‌ها با اهداف می‌باشد.
بهره‌وری، حاصل جمع برداری کارایی و اثربخشی است که نشان می‌دهد یک سازمان به چه صورت منابع خود را در راستای دستیابی به اهداف به کار می‌گیرد.

منظور از اثر بخشی در این پروژه میزان دستیابی به اهداف تعیین شده برای هر تیم در جامعه آماری مورد تحقیق است.

 بهره وری:

شروع استفاده از کلمه بهره وری در فرهنگ اقتصادی مربوط به دو قرن قبل است. در بسیاری از نقاط جهان، به ویژه در کشورهای صنعتی بهره وری به عنوان یک طرز فکر و فرهنگ تلقی می شود، تفکر پیشبرد و بهبود آنچه که وجود دارد.

بهره وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت برون داد بر درون داد یک فرد، واحد و سازمان بکار گرفته می شود.    

داده/ ستانده = بهره وری  

به منظور کنترل تورم، رشد اقتصادی ، صرفه جوئی در استفاده از منابع کمیاب، افزایش قدرت رقابت بیش از پیش به بهره وری اهمیت داده میشود.

تعداد صفحه :200

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

             

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=147203]

—-

      

*         parsavahedi.t@gmail.com