سمینار ارشد برق الکترونیک: بررسی سیستم های مدیریت شبکه های مخابراتی در جهان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق

با عنوان : بررسی سیستم های مدیریت شبکه های مخابراتی در جهان و تعیین وضعیت روز کشور در این زمینه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
” M.Sc “ سمیناربرای دریافت درجه كارشناسی ارشد
مهندسی برق- الكترونیك
عنوان:
بررسی سیستم های مدیریت شبكه های مخابراتی در جهان و تعیین وضعیت روز كشور در این زمینه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده
مخابرات و سرویسهای مخابراتی پیشرفته،زیر ساخ تارفناوری اطلاعات وارتباطات راتشكیل می دهند . تنوع،سرعت و كیفیت سرویسهای مخابراتی روزبه روز افزایش چشمگیری می یابد و به تبع آن امكانات جدید و پیشرفته دراختیار مشتركین مخابراتی قرارمی گیرد . باگسترده و پیچیده ترشدن شبكه ها وسرویس های مخابراتی، مدیریت شبكه های مخابراتی نیز اهمیت بیشتری پیدا می كند وروش ها وابزارهائی متناسب با تحولات سریع دراین زمینه لازم است تا از عهده مدیریت كارآمد شبكه مخابراتی برآید . بنابراین شبكة مدیریت یكی ازاجزای حیاتی یک شبكة مخابراتی است . از طریق این شبكه اطلاعات مربوط به عملكرد اجزاء مختلف شبكه به مراكز مدیریت مربوطه گزارش وفرامین مناسب برای عملكرد بهینه، به عناصر مختلف شبكه ارسال می گردد.هدف از این سمینار بررسی سیستم های مدیریتی شبكه های مخابراتی جهان ومقایسه آن باوضعیت روز كشوراست. در فصل اول مفاهیم اولیه در مدیریت شبكه ارائه شده وانواع مختلف پروتكل های شبكه بررسی ومقایسه می گردد. در فصل دوم شركت های مخابراتی كه درزمینه تولید محصولات مدیریتی فعال می باشند، معرفی می گردد و كاركردهای مدیریتی و امكانات هركدام بیان می شود .درفصل سوم وضعیت روز كشور و امكانات مدیریتی موجود با كاركردهای مربوطه ارائه می گردد. در فصل چهارم تعدادی از استاندارهای مهم مدیریت شبكه، آورده شده ونقاط قوت وضعف هركدام تشریح می گردد. TMN به عنوان یكی از استانداردهای مهم كه توسط ITU-T ارائه گردیده ،مطابق توصیه نامه های سری M معرفی می گردد و ساختارعملكردی، اطلاعاتی و فیزیكی آن و نحوه مبادله اطلاعات مدیریتی مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل پنجم eTOM یكی دیگر از استانداردهای مدیریت شبكه معرفی می گرددكه توسط مجمع مدیریت مخابراتی (TMF) ارائه گردیده است وبه عنوان چارچوب مرجع برای دسته بندی فعالیت های تجاری سازمان های مخابراتی می باشد كه براساس TMN پایه گذاری شده است. مستندات موجود مطابق توصیه نامه های سری M.3050.X ارائه و مباحث مربوطه مطرح می گردد.
مقدمه
سازمان های مخابراتی با بكارگیری سیستم هاوابزارهای مدیریت شبكه درسطوح مدیریتی مختلف، به مزایائی مانند كاهش هزینه های نگهداری شبكه، افزایش رضایت مشتركین، افزایش سوددهی، استفاده بهینه از تجهیزات شبكه، افزایش كیفیت سرویس و كاهش هزینه استفاده از سرویس برای مشترك دست پیدا می كنند. باتوجه به تغییرات اخیر در قوانین حاكم بر مخابرات ولزوم آماده سازی برای اجرای اصل 44 وخصوصی سازی و ایجاد بازاررقابتی، این مزایا ازجمله عوامل تضمین كننده بقای شركت های مخابراتی درصحنه رقابت خواهند بود. بنابراین حركت درجهت دستیابی به یک سیستم مدیریت یكپارچه شبكه مخابراتی برای مخابرات كشور براساس استانداردهای معتبر مدیریت شبكه مخابراتی برای گسترش شبكه امری بدیهی می باشد. شبكه مخابراتی كشورمان شامل 30 شركت استانی مستقل می باشد كه بطور ضمنی زیرنظر شركت مخابرات ایران عمل می نمایند. در تغییر ساختار اخیردر شركت مخابرات ایران، چهار شركت مادر تخصصی، زیر ساخت، ارتباطات داده (دیتا) وارتباطات سیار (موبایل ) ایجاد گردیده است . شركت مادر تخصصی به سیاستگذاری و استانداردسازی پرداخته وشركت ارتباطات زیرساخت كلیه كارهای فنی مربوط به شبكه مخابرات و نظارت عالیه را به نیابت از شركت مادر تخصصی انجام می دهد وهمچنین كلیه وظایف و فعالیتهای مربوط به زیرساخت شامل مراكز مایكروویو، بین شهری و بین الملل شبكه اصلی فیبر نوری،ایستگاه های زمینی ، ماهواره مخابراتی مرتبط با زیر ساخت ، مراكزسوئیچ راه دور و بین الملل توسط شركت ارتباطات زیرساخت انجام می گیرد.
شركت ارتباطات داده كلیه وظایف و فعالیتهای مربوط به امور ارتباطات داده و شركت ارتباطات سیار كلیه وظایف و فعالیتهای مربوط به امور ارتباطات سیار رابه عهده داشته و جهت تحقق طرحها و برنامه های مصوب شركت مادر تخصصی عمل می نمایند . 30 شركت استانی به همراه شركتهای زیرساخت،ارتباطات داده وارتباطات سیار شبكه متنوع مخابراتی راتشكیل می دهندكه تجهیزات مربوط به هركدام ازاین شبكه ها ازچندین تولید كننده داخلی و خارجی بكار گرفته شده است. بعنوان مثال ، در شبكه سوئیچ بین شهری سوئیچ هائی از تولید كنندگانی مانند Neax ، Huwai ، Siemens و… وجود دارند. درشبكه های سوئیچ شهری نیز از تجهیزاتی از تولیدكنندگان خارجی مانند Siemens ، NEC ، آلکاتل، Huwaei، وتولیدكنندگان داخلی مانند پایا، پارستل و كارا سیستم استفاده می شود. در شبكه انتقال تجهیزات SDH شركتهای Siemens و NEC درحوزه های فیبرنوری ورادیوئی بكارگرفته شده است . درطی این سالها، مدیریت شبكه های مذكوربه اشكال مختلفی به انجام رسیده است بعنوان مثال درشبكه سوئیچ بین شهری مدیر یت متمركز و یكپارچه ای وجود نداشته و مدیریت تجهیزات درسطح سوئیچ ها و توسط ترمینالهای مدیریتی محلی انجام می گرد ی دوكاركردهای مدیریتی مانند تحلیل ترافیک توسط نرم افزارهای اختصاصی نوشته شده درهرمركز صورت گرفته ودرنهایت نیز با توجه به خروجی این نرم افزارها، تحلیل های Offline متمركزی صورت می گیرد . در بخش مدیریت انتقال، به همراه تجهیزات تهیه شده از هر تولید كننده ، سیستم مدیریت شبكه مربوطه نیز خریداری شده است.
این سیستم های مدیریت شبكه نیز وظیفه مدیریت آن بخشی ازشبكه را كه ازتجهیزات آن تولید كننده تشكیل شده  است، به عهده دارند. به دلیل وسعت جغرافیائی كشور وگستردگی شبكه مخابراتی و همچنین فعالیت شركتهای نسبتا زیاد درتوسعه این شبكه، مشكلات زیردررابطه با مدیریت این شبكه مشاهده می گردد:
1- عدم وجود دیدگاه یكپارچه درشبكه مخابراتی
2- عدم توانائی درارائه بعضی ازكاركردهای مدیریتی به خصوص دركاركردهای سطح مدیریت شبكه و سرویس ( مانند كنترل ترافیک شبكه، تحلیل ترافیک متمركز و یكپارچه ، تدارك سرویس و ….. )
3- مشكل بودن بدست آوردن اطلاعات مدیریتی از سیستم های مدیریتی شبكه های مختلف به منظور مدیریت سرویس های انتها به انتهائی كه درآنها ازشبكه های مختلف استفاده می شود .
4- عدم امكان اعمال تغییرات سریع روی شبكه و معرفی سرویس های جدید
5- نیاز به آموزش و بكارگیری افراد با تخصص های مختلف برای كاركردن با سیستم های مختلف مدیریتی
6- عدم وجود مدیریت درلایه شبكه ولایه های بالاتر
این مشكلات باعث بالارفتن هزینه نگهداری و بهره برداری شبكه نسبت به درآمدحاصله وپائین آمدن كیفیت سرویس و نارضایتی مشتركین می گردد. كه این عوامل برای هرشركتی اگرفضای رقابتی برقرار باشد ادامه حیات را مشكل و غیرممكن می سازد و به مرور زمان با افزایش ناهمگونی شبكه مخابراتی وسیستم های مدیریت شبكه مخابراتی مشكلات مذكورقوت بیشتری یافته ورفع آن مستلزم صرف هزینه وانرژی به مراتب بیشتری است وباتوجه به اینكه هر روز تنوع،سرعت وكیفیت ارائه سرویس های مخابراتی افزایش داشته وامكانات جدیددراختیارمشتركین قرارمی گیرد و شبكه ها وسرویس های مخابراتی پیچیده تر وگسترده ترگردیده، مدیریت شبكه های مخابراتی نیز اهمیت دو چندان پیدا می كند وروش ها و ابزارهائی متناسب با تحولات سریع دراین زمینه لازم است تا ازعهده مدیریت كارآمد شبكه مخابراتی برآید .
تعداد صفحه : 152
قیمت : 14700 تومان

 

—-

      

*        

[add_to_cart id=143831]

—-

      

*         parsavahedi.t@gmail.com